Background Image

Tiras de esporas irradiación Gamma

Tiras de esporas irradiación Gamma

BT70

Control de procesos de esterilización por Radiación Gamma.